TIC Left to Right Derek Radoski, CPP Roger Echeandia Thomas Lorence